ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500347
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030007
รหัส Obec 6 หลัก :
  500347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TungPungschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทุ่งผึ้ง
ตำบล :
  ทุ่งผึ้ง
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  54260124
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2512
อีเมล์ :
  banthungphueng@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  46 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08:11:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง


นายทศพร สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน