ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500349
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030009
รหัส Obec 6 หลัก :
  500349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แจ้คอนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ๋Jaekornwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแจ้คอน
ตำบล :
  ทุ่งผึ้ง
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  054260128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 12:20:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา


นายถาวร เกษณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน