ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500350
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030010
รหัส Obec 6 หลัก :
  500350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งฮ้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thunghang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งฮ้าง
ตำบล :
  ทุ่งผึ้ง
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  0848079838
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  thunghang@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:13:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง


นายศุภกร เลือลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน