ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่อฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500351
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030011
รหัส Obec 6 หลัก :
  500351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่อฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchofa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านช่อฟ้า
ตำบล :
  ทุ่งผึ้ง
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  0958864229
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  banchofa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  54 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15:18:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่อฟ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน