ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500352
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030012
รหัส Obec 6 หลัก :
  500352
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchofa saka maejokfa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านแม่จอกฟ้า
ตำบล :
  ทุ่งผึ้ง
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2กันยายน2531
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  56.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:51:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน