ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นงุ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500354
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030116
รหัส Obec 6 หลัก :
  500354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นงุ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantonngun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านต้นงุ้น
ตำบล :
  หัวเมือง
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  54260151
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หัวเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14:09:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นงุ้น


นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นงุ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน