ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500355
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030117
รหัส Obec 6 หลัก :
  500355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขาม
ตำบล :
  หัวเมือง
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054260152
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/04/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 21:02:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขาม


นางสาวทัศนีย์ กองสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน