ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500357
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030119
รหัส Obec 6 หลัก :
  500357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huamuaeng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหัวเมือง
ตำบล :
  หัวเมือง
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054260154
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2505
อีเมล์ :
  banhuamueang@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 22:40:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวเมือง


นายนายวัชรินทร์ กล้าณรงค์ชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน