ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500359
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030084
รหัส Obec 6 หลัก :
  500359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเหมี้ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAMIANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านป่าเหมี้ยง
ตำบล :
  แจ้ซ้อน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  54260146
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แจ้ซ้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:26:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน