ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500361
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  500361
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAIPATTANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบล :
  แจ้ซ้อน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054260147
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11-12 ก.ค. 2511
อีเมล์ :
  banmaipattana.lpg3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แจ้ซ้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:54:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา


นายบุญมา ไชยเมืองชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน