ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบลี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500362
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030087
รหัส Obec 6 หลัก :
  500362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansoblee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสบลี
ตำบล :
  แจ้ซ้อน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054276099
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01062464
อีเมล์ :
  ongardbankong@gmail.com ,yayaneeja@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แจ้ซ้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 เวลา 12:57:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสบลี


นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบลี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน