ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500363
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030088
รหัส Obec 6 หลัก :
  500363
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แจ้ซ้อนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chaesonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านแจ้ซ้อนเหนือ
ตำบล :
  แจ้ซ้อน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054263035
โทรสาร :
  054263035
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  JSW_2015@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แจ้ซ้อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แจ้ซ้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:48:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา


นายนคินทร์ ภูริพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน