ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500365
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030091
รหัส Obec 6 หลัก :
  500365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แจ๋ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaejam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่แจ๋ม
ตำบล :
  แจ้ซ้อน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054-019930
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  banmajamschool@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แจ้ซ้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:43:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม


นายวิเชียร จันทร์แดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน