ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำจำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500367
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030112
รหัส Obec 6 หลัก :
  500367
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำจำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNUMJUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหลวงเมืองปาน
ตำบล :
  เมืองปาน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054276182
โทรสาร :
  054276182
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  Numjum2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 11:32:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำจำ


นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน