ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500368
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030113
รหัส Obec 6 หลัก :
  500368
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแพะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแพะ
ตำบล :
  เมืองปาน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  0-5427-6355
โทรสาร :
  054276355
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/2/2486
อีเมล์ :
  wpimthong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองปาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแพะ


นายอัษฎาวุธ ฆบูชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน