ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500369
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030114
รหัส Obec 6 หลัก :
  500369
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungpong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งโป่ง
ตำบล :
  เมืองปาน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  54276340
โทรสาร :
  054276340
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  pensri.sri@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองปาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน