ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500370
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030110
รหัส Obec 6 หลัก :
  500370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonkeaw School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดอนแก้ว
ตำบล :
  เมืองปาน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054019933
โทรสาร :
  054019933
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  donkaew.mp@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15:13:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว


ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน