ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไชย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500371
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030111
รหัส Obec 6 หลัก :
  500371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนไชย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONCHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดอนไชย
ตำบล :
  เมืองปาน
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  0898350825
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  Kroo_yong@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15:43:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน