ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500375
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030105
รหัส Obec 6 หลัก :
  500375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งสะแกง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungsakaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านทุ่งสะแกง
ตำบล :
  บ้านขอ
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2462
อีเมล์ :
  tungsakang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านขอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14:03:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน