ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500379
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030102
รหัส Obec 6 หลัก :
  500379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนอง
ตำบล :
  บ้านขอ
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054364177
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2510
อีเมล์ :
  ิbannong2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนบ้านขอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านขอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:41:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน