ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กองปิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500380
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030103
รหัส Obec 6 หลัก :
  500380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่กองปิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAEKONGPIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่กองปิน
ตำบล :
  บ้านขอ
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  0861932154
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านขอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านขอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:02:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กองปินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กองปิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน