ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปลายนาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500381
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030096
รหัส Obec 6 หลัก :
  500381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปลายนาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PLAINA WITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปลายนา
ตำบล :
  ทุ่งกว๋าว
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  pankaew2511@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกว๋าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:52:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปลายนาวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนปลายนาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน