ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500383
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030098
รหัส Obec 6 หลัก :
  500383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANMUANGPAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทุ่งกว๋าว
ตำบล :
  ทุ่งกว๋าว
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054-823158
โทรสาร :
  054-823158
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  aunbanmuangpan@lpg3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งกว๋าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:41:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน