ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจ๋ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500384
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030099
รหัส Obec 6 หลัก :
  500384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจ๋ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANJONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านจ๋ง
ตำบล :
  ทุ่งกว๋าว
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกว๋าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งกว๋าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:13:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจ๋งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจ๋ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน