ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งจี้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500386
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030092
รหัส Obec 6 หลัก :
  500386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งจี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANT้ีHUNGCHI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทุ่งจี้
ตำบล :
  ทุ่งกว๋าว
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  0-5424-7450
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งกว่๋าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกว๋าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:35:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งจี้


นายสมศักดิ์ ก๋าวิตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน