ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งปง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500387
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030093
รหัส Obec 6 หลัก :
  500387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งปง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTOONGPONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทุ่งปง
ตำบล :
  ทุ่งกว๋าว
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2498
อีเมล์ :
  tp1501955@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกว๋าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:34:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งปงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน