ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเฮี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500389
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030095
รหัส Obec 6 หลัก :
  500389
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเฮี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเฮี้ย
ตำบล :
  ทุ่งกว๋าว
อำเภอ :
  เมืองปาน
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52240
โทรศัพท์ :
  054823309
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  chaweewan775@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนทุ่งกว๋าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกว๋าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:22:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเฮี้ยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเฮี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน