ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500527
รหัส Smis 8 หลัก :
  52012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  500527
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชารัฐธรรมคุณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pracharatthummakun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหลวงเหนือ
ตำบล :
  หลวงเหนือ
อำเภอ :
  งาว
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52110
โทรศัพท์ :
  054-261413
โทรสาร :
  054-261413
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  prtmail@ge.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บุญวาทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลวงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11:48:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ


นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน