ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่พริกวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500533
รหัส Smis 8 หลัก :
  52022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  500533
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่พริกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maeprikwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน37
ตำบล :
  พระบาทวังตวง
อำเภอ :
  แม่พริก
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52180
โทรศัพท์ :
  054299372
โทรสาร :
  054299271
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  maeprikwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เถินบุรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระบาทวังตวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:21:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่พริกวิทยา


นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน