ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่เฉย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1053690046
รหัส Smis 8 หลัก :
  53010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  690046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแม่เฉย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmaechoeischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่เฉย
ตำบล :
  บ้านด่านนาขาม
อำเภอ :
  เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด :
  อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
  53000
โทรศัพท์ :
  055447345
โทรสาร :
  055447345
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2475
อีเมล์ :
  mae-choei@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ด่านดำรงฤทธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านด่านนาขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09:55:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแม่เฉย


นายภราดร เชียงส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน