ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1053690234
รหัส Smis 8 หลัก :
  53020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  690234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาไร่เดียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannaraidiaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาไร่เดียว
ตำบล :
  สองห้อง
อำเภอ :
  ฟากท่า
จังหวัด :
  อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
  53160
โทรศัพท์ :
  0-1324-7811
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองห้องบ้านเสี้ยว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองห้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:22:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว


นายเฉลิมพล ทุมประเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน