ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390184
รหัส Smis 8 หลัก :
  54020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  390184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanjaroonlongrattanakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาหม้อ
ตำบล :
  ห้วยอ้อ
อำเภอ :
  ลอง
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54150
โทรศัพท์ :
  054-581658
โทรสาร :
  054581658
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2550
อีเมล์ :
  admin@jaroonlong.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยอ้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 12:24:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร


นายปรีชาชาญ อินทรชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน