ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390272
รหัส Smis 8 หลัก :
  54020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  390272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maechua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแม่จั๊วะ
ตำบล :
  แม่จั๊วะ
อำเภอ :
  เด่นชัย
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54110
โทรศัพท์ :
  054-613616
โทรสาร :
  054613616
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  maechuaschool2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เด่นชัยพนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11:35:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน