ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองแพร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390303
รหัส Smis 8 หลัก :
  54012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  390303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองแพร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangphrae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   79 หมู่ที่ 2   บ้านป่าแดง
ตำบล :
  ป่าแดง
อำเภอ :
  เมืองแพร่
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54000
โทรศัพท์ :
  054599221
โทรสาร :
  054 - 599181
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2498
อีเมล์ :
  mpschool_muangphrae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ป่าแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:21:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองแพร่


ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน