ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยสถาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250020
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  250020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไชยสถาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chaisathan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเด่นใหม่
ตำบล :
  ไชยสถาน
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0871933296
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2452
อีเมล์ :
  omey_tt@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  49
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยสถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:10:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไชยสถาน


นายอลังการ กุลหนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสถาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน