ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250356
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010203
รหัส Obec 6 หลัก :
  250356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนไพรวัลย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonpaiwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านดอนไพรวัลย์
ตำบล :
  พงษ์
อำเภอ :
  สันติสุข
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55210
โทรศัพท์ :
  0819506323
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2528
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  67
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:23:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์


นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน