ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250428
รหัส Smis 8 หลัก :
  55012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  250428
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อสวกวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BOSUAKWITAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านม่วงเจริญราษฎร์
ตำบล :
  สวก
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054681102
โทรสาร :
  054681102
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  bosuakschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อสวก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:12:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร


นายเกรียงเดช ดีปินตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน