ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250432
รหัส Smis 8 หลัก :
  55012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  250432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nanoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาราบ
ตำบล :
  นาน้อย
อำเภอ :
  นาน้อย
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55150
โทรศัพท์ :
  054789093
โทรสาร :
  054789094
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  nanoischoolnan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  115 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 21:35:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาน้อย


ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน