ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320056
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  320056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANCHUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยข้าวก่ำ
ตำบล :
  ห้วยข้าวก่ำ
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5445-9245
โทรสาร :
  054459343
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  py2chun101@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 17:08:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)


นายอภิชัย ศรีเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน