ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงสนุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320057
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  320057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปงสนุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongsanook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านปงสนุก
ตำบล :
  ห้วยยางขาม
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5444-6570
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย.2482
อีเมล์ :
  py2chun102@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยยางขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.80 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:35:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปงสนุก


นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน