ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320058
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  320058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchonbanthung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านทุ่ง
ตำบล :
  ห้วยข้าวก่ำ
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  093-2288745
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เม.ย.2497
อีเมล์ :
  py2chun103@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.80 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:20:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)


นางวรนิษฐา คำยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน