ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320059
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  320059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกิ่วแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankiwkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกิ่วแก้ว
ตำบล :
  ห้วยข้าวก่ำ
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ม.ค.2498
อีเมล์ :
  py2chun1040@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจุน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:56:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว


นางสาวเทวี ใจหมั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน