ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320060
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  320060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYANGKHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยยางขาม
ตำบล :
  ห้วยยางขาม
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5442-0615
โทรสาร :
  054420615
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เม.ย. 2500
อีเมล์ :
  py2chun105@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจุน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:39:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางขาม


นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน