ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320064
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  320064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านจุนพัฒนา
ตำบล :
  จุน
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  py2chun108@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จุน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลจุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจุน


นายมนตรี มณีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน