ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320065
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  320065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกั้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYKUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านห้วยกั้ง
ตำบล :
  จุน
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5442-1170
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  py2chun109@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จุน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 11:10:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง


นายยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน