ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320066
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  320066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธาตุขิงแกง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthatkingkang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านธาตุขิงแกง
ตำบล :
  พระธาตุขิงแกง
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5442-1161
โทรสาร :
  0-5442-1161
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มิ.ย.2482
อีเมล์ :
  py2chun110@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจุน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:16:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง


นายสุเทพ เครืออินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน