ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้อยศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320069
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  320069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้อยศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSOYSEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านสร้อยศรีพัฒนา
ตำบล :
  จุน
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5448-4928
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน 2501
อีเมล์ :
  py2chun113@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจุน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลจุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:46:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้อยศรี


นายปิยชาติ ธงสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน