ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320070
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  320070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonmoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนมูล
ตำบล :
  จุน
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  097-9214293
โทรสาร :
  054421285
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  py2chun114@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลจุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:35:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนมูล


นายวสัน ดาวศรประศาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน