ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องย้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320071
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  320071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องย้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banrougyong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านร่องย้าง
ตำบล :
  ลอ
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5447-0001
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มกราคม 2515
อีเมล์ :
  py2chun115@mail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจุน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:44:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องย้างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องย้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน