ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงลอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320072
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  320072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวียงลอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwienglaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลอ
ตำบล :
  ลอ
อำเภอ :
  จุน
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56150
โทรศัพท์ :
  0-5444-7314
โทรสาร :
  054-44731
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  py2chun116@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจุน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงลอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวียงลอ


นายนภดล เขื่อนเป็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงลอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน